• פקס: 02-5361911
  • מזכירות: 02-5362022
Спортивный портал. Все о тренировках

ח

ח


שם ומשפחה:

טלפון:

 

חודדה פנחס אהובה

5734888

 

 

חיון ארלט

5363280

 

 

חיות יגאל מרים

5361588

 

 

חלפון יוסי ליאת

5363237

 

 

חן בנציון אילנה

5363934

 

 

חסון אבי נירה

5363807

 

חסון אליהו דליה

5363272

 

פרטים להתקשרות

  • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
  • טלפון: 02-5362022
  • פקס: 02-5361911
  • :אימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.