• פקס: 02-5361911
  • מזכירות: 02-5362022
Спортивный портал. Все о тренировках

צ

צ


שם ומשפחה:

טלפון:

 

צוקרמן חנן בלה

5361163

 

 

ציון לוי ציפורה

5868689

 

 

צמח חיים ג'קי

5361197

 

 

צפורי אבי ורחל

5361247

 

 

צ'צ'יק אברהם אולגה

5367030

 

 

צ'רטוק גריגורי אידה

5362677

 

 

צ'רנובילסקי לאה

5361903

 

פרטים להתקשרות

  • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
  • טלפון: 02-5362022
  • פקס: 02-5361911
  • :אימייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.